previous next


Wycinka ogromnych chwastów w pasie z prawej strony kaplicy – kosą spalinową pracuje pan Marian

Page: 3 of 54 (5%)